sepsis - Staphylococcus aureus

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd minimum 14 days

≥ 18 years

Indications: Penicillineallergie

Priority Medication Remarks
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd minimum 14 days

Remarks:

Bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie.

≥ 18 years

Indications: Hemodialyse

Priority Medication Remarks
Remarks:

Alternatief voor hemodialyse patienten: zie onder (bij opmerkingen)

General comments

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S. aureus bacteriemie (bij infecties met bekende bron die verwijderd is). Bij onbekende bron, complicaties en/of persisterend positieve bloedkweken na 72 uur behandeling: behandelduur 4-6 weken.

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen.

Cave endocarditis; echocardiografie is onder andere geïndiceerd bij patiënt met hartgeruis, pacemaker of kunstklep, indien er geen duidelijke focus is of indien bacteriemie >48-72u persisteert na start antibiotica.

Alternatief voor flucloxacilline iv bij hemodialyse patienten: cefazoline iv 2000mg na dialyse (dus 3 keer 2 gram per week). Let op: deze therapie is alleen adequaat bij hemodialyse patienten! Achtergrondinformatie: cefazoline iv 2000mg na dialyse leidt tot continu adequate spiegels en daarom kan dit als alternatief voor flucloxacilline gegeven worden aan hemodialyse patienten.

Sources

  1. SWAB richtlijn Sepsis 2020
  2. Pubmed.gov publication # 17173215

    Stryjewski ME, Szczech LA, Benjamin DK Jr, Inrig JK, Kanafani ZA, Engemann JJ, Chu VH, Joyce MJ, Reller LB, Corey GR, Fowler VG Jr. Use of vancomycin or first-generation cephalosporins for the treatment of hemodialysis-dependent patients with methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 2007 Jan 15;44(2):190-6.

  3. Pubmed.gov publication # 10462306

    Kuypers D, Vanwalleghem J, Maes B, Messiaen T, Vanrenterghem Y, Peetermans WE. Cefazolin serum concentrations with fixed intravenous dosing in patients on chronic hemodialysis treatment. Nephrol Dial Transplant. 1999 Aug;14(8):2050-1.

  4. Homepage
Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-311891.1
Updated: 09/30/2016 - 09:25
Status: Published