sepsis/bacteriemie met coagulase negatieve stafylokokken bij getunnelde of volledig geïmplanteerde centraal veneuze lijn/catheter

General comments

Verwijder lijn(!), zeker bij aanwezigheid van vreemd-lichaamsmateriaal (bv. pacemaker, kunstklep, aortaprothese, gewrichtsprothese). Antibiotica zijn niet geïndiceerd indien de lijn onmiddelijk verwijderd kan worden, de patient hemodynamisch stabiel is en geen ander niet te verwijderen intravasculair vreemd-lichaamsmateriaal heeft.

Indien lijn niet verwijderd kan worden:

Vancomycine iv VIA DE LIJN en vancomycine lock toepassen (zie sepsis/bacteriemie bij centraal veneuze lijn/catheter: algemene informatie)! Dosering vancomycine iv bij normale nierfunctie: 1000 mg 2 dd (<70kg) of 1000 mg 3 dd (>70kg) met een eerste vancomycine dalspiegel op dag 2.

Bij patiënten (<65j oud en normale nierfunctie) die met intensieve chemotherapie behandeld worden voor een hematologische ziekte wordt gestart met vancomycine iv 1000 mg 3dd (ongeacht gewicht) in verband met verhoogde klaring door grote volumes infusievloeistoffen die aan deze patiënten worden toegediend .

Verwijder lijn indien bloedkweek nog positief of patiënt niet koortsvrij na >48-72h therapie.

Infectie van het onderhuids getunnelde traject van de lijn vereist over het algemeen verwijdering van de lijn. Wanneer de bacteriemie niet veroorzaakt wordt door een exit-site of tunnelinfectie dan kan het gebruik van een vancomycine lock (zie: sepsis/bacteriemie bij centraal veneuze lijn/catheter: algemene informatie) de kans op recidief verminderen.

Indien nog geen tegen coagulase negatieve stafylokokken actief antibioticum gestart werd is het nuttig om, voordat gestart wordt met vancomycine, een bloedkweek via de lijn af te nemen. Op hetzelfde moment dient dan een bloedkweek via een veneuze punctie afgenomen te worden. Dit laat vaak toe het onderscheid te maken tussen een lijnensepsis en een andere bron van de bacteriemie (bv. mucositis). Wanneer de lijn de bron is van de bacteriemie wordt de bloedkweek, die via de lijn afgenomen werd, meestal eerder (> 2uur) positief dan de bloedkweek die afgenomen werd via veneuze punctie.

Wanneer de lijn niet verwijderd kan worden is een behandeling van 10-14 dagen via de lijn geïndiceerd. Wanneer na verwijderen van de lijn de bacteriemie onmiddelijk verdwijnt dan is antibiotische therapie niet nodig! Uitzondering op deze laatste regel is de patient met een intravasaal geïmplanteerd vreemd-lichaam zoals kunstklep, pacemaker, aortabuisprothese, dialyseshunt.

Menu position
Metadata

Swab vid: G-312185.1
Updated: 09/28/2016 - 16:24
Status: Published