Profylaxe na tekenexpositie

General comments

De CBO-richtlijn Lymeziekte (pagina 166) adviseert de voor- en nadelen van chemoprofylaxe met de patiënt te bespreken indien de teek langer dan 24 uur aangehecht heeft gezeten en binnen 72 uur na verwijderen met behandeling gestart kan worden, en dan gezamenlijk met de patiënt tot een besluit te komen.
Profylaxe bij zwangeren en kinderen onder 8 jaar wordt in de CBO-richtlijn Lymeziekte besproken.

Het is aangetoond dat antibiotische profylaxe, begonnen binnen 72 uur na verwijderen van een teek, het risico op het krijgen van lymeziekte verlaagt in bepaalde gebieden in de Verenigde Staten.
Echter, zelfs in hyper-endemische gebieden is het ‘number needed to treat’ hoog. Het is daarom onduidelijk of profylaxe in de zin van eenmalig 200 mg doxycycline bij een tekenbeet (langer dan 24 uur vast en binnen 72 uur gepresenteerd bij een arts) zinvol is.
Op dit moment onderzoekt het RIVM of:
1) profylaxe zinvol is;
2) de number needed to treat drastisch verlaagd kan worden door niet alleen rekening te houden met de aanhechtingsduur, maar ook met de besmetting met Borrelia van de teek.

Meer informatie over dit onderzoek van het RIVM kunt u lezen via: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/rivm-onderzoek-naar-antibiotische-pr….

Totdat meer wetenschappelijk bewijs wordt geleverd dat antibiotische profylaxe ook zinvol is in de Europese situatie, kan men ook kiezen voor afwachtend beleid met goede instructies en pas behandelen als zich ziekte ontwikkelt (EM, 'zomergriep' of andere klachten).
Het bepalen van antistoffen tegen Borrelia burgdorferi sensu lato direct na een tekenbeet en behandelen zodra antistoffen aantoonbaar zijn, is geen kosteneffectieve methode om lymeziekte te voorkomen.

Sources

Menu position
Metadata

Swab vid: G-444899.1
Updated: 08/10/2018 - 11:27
Status: Published