Disclaimer

 

De adviezen in dit antibioticaformularium zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door artsen-microbioloog en ziekenhuisapothekers in afstemming met medische staven van de ziekenhuizen vertegenwoordigd in de antibioticumcommissie.