Dosering en bloedspiegelbepaling van gentamicine, tobramycine, vancomycine, amfotericine B, flucytosine en colistine

Gentamicine en tobramycine

1.1 Therapieduur en toediening -

De therapieduur van aminoglycosiden (gentamicine en tobramycine) dient een zo kort mogelijke periode te zijn, tenzij een expliciete therapieduur is vermeld of geadviseerd - Zie voor toedieninstructie Handboek Parenteralia of Product Informatie Folder (PIF)

1.2 Startdosering 1 dd 5 mg/kg i.v. (doseren op ideaal lichaamsgewicht/ maximumdosering 500 mg/dag) (bij endocarditis: startdosering is 1 dd 3 mg/kg i.v.)

1.3 Vervolgdosering Dosisaanpassing op geleide van bloedspiegels, volgens het geldende ziekenhuisprotocol

 

Vancomycine

Dosering en spiegelbepaling volgens ziekenhuis protocol, te vinden in het kwaliteitssysteem van respectievelijk Albert Schweitzer en Beatrix ziekenhuis. 

 

Amfotericine B, Flucytosine en colistine.

In overleg met ziekenhuisapotheker