Invasieve Haemophilus influenzae type b (Hib)-infectie

General comments

Profylaxe met rifampicine is aanbevolen voor alle huisgenoten* van de indexpatiënt indien er in het gezin kinderen < 4 jaar zijn die niet of nog onvolledig gevaccineerd zijn;

·         alle huisgenoten* van de indexpatiënt indien een immuno-incompetent kind (ongeacht de leeftijd) deel uitmaakt van het gezin;

·         de patiënt zelf voor ontslag uit het ziekenhuis, tenzij hij/zij behandeld is geweest met een antibioticum dat ook dragerschap bestrijdt, zoals ceftriaxon of cefotaxim;

·         contacten van de indexpatiënt in een kinderdagverblijf, ongeacht de leeftijd, indien zich twee of meer gevallen van invasieve Hib-infecties voordoen binnen 60 dagen na ziek worden van de indexpatiënt.

* huisgenoot: iemand die  4 uur aaneengesloten met de indexpatiënt doorbrengt in een periode van 5-7 dagen voorafgaand aan de ziekenhuisopname van de indexpatiënt

Dosering

Rifampicine 20 mg/kg oraal (maximaal 600 mg/dag; kinderen tot één maand 10 mg/kg) in één keer gedurende vier dagen; contra-indicatie zwangerschap. Een mogelijke bijwerking is rode verkleuring van urine, traanvocht en sputum. 

Eenmalig Ceftriaxon 250 mg intramusculair is een alternatief voor in de zwangerschap. 

Sources

Menu position
Metadata

Swab vid: G-173771.1
Updated: 02/21/2017 - 16:33
Status: Published